Diensten

Onze diensten

Ontdek onze diensten

Gebiedsontwikkeling

Als gedelegeerd gebiedsontwikkelaar voegt LVA toegevoegde waarde toe door het ontwikkelen van een gebied. Door het op een efficiënte en duurzame manier ontwikkelen, houden we rekening met de behoeften van de gemeenschap en belanghebbenden. Dit omvat het identificeren van kansen en uitdagingen in het gebied, het ontwikkelen van een strategie, het uitvoeren van deze strategie en het coördineren van de verschillende partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Denk hierbij aan overheden, ontwikkelaars, investeerders en belanghebbenden. Als gedelegeerd gebiedsontwikkelaar zijn wij verantwoordelijk voor het creëren van een leefbare, vitale en aantrekkelijke omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Hierbij leveren we een bijdrage aan de economische ontwikkeling van het gebied en het welzijn van de bewoners.

Projectmanagement

LVA biedt ondersteuning als projectmanager of plan- en gebiedsontwikkelaar en denkt daarnaast actief mee over oplossingen voor actuele opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, energietransitie en woningbouw. Door efficiënte en integrale procesvoering en persoonlijke aandacht voor uw project, kunnen wij risico’s verminderen en kosten beheersbaar maken, wat meer zekerheid biedt voor het eindresultaat. Met kennis, kunde en ervaring kan LVA uw project van start tot finish op de juiste wijze begeleiden.

 

Planontwikkeling

Als planontwikkelaar is LVA verantwoordelijk voor het ontwikkelen van plannen aangaande vastgoedprojecten. Dit omvat het selecteren en beoordelen van geschikte locaties, het plannen van de lay-out en het ontwerpen van de gebouwen. Ook zijn wij betrokken bij het verkrijgen van vergunningen, alle benodigde conditionerende onderzoeken en het beheren van het budget.

Advisering

LVA helpt bij het creëren van een samenhangend en duurzaam ontwerp voor het gebied, waarbij rekening wordt gehouden met aspecten zoals mobiliteit, infrastructuur en energieregulering. Daarnaast kunnen wij integraal advies geven bij het coördineren van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling. Denk hierbij aan overheden, ontwikkelaars, investeerders en belanghebbenden. Dit kan bijdragen aan een efficiënter en effectiever proces van gebiedsontwikkeling, met een beter resultaat voor alle betrokken partijen en de gemeenschap als geheel. LVA levert toegevoegde waarde door het bieden van een pragmatische aanpak voor de ontwikkeling van een gebied en houden rekening met verschillende factoren, zoals economische, sociale, milieu- en juridische aspecten, evenals de behoeften van de gemeenschap en belanghebbenden. Door deze aanpak helpen wij opdrachtgevers met het identificeren van kansen en uitdagingen en bij het ontwikkelen van een strategie die rekening houdt met alle relevante factoren.