Over ons

“De trede naar Projectmanagement, Plan- en Gebiedsontwikkeling”

Wij staan voor efficiënte en integrale procesvoering, waarbij u en uw keuzes centraal staan. De korte communicatielijnen binnen LVA staan garant voor persoonlijke aandacht voor uw project. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring om uw project, van start tot finish op de juiste wijze te begeleiden. 

Wij kunnen u op de volgende manieren van dienst zijn: 

 • Onderzoek
  • AERIUS-berekeningen
  • Akoestisch onderzoek
  • Bodemonderzoek
  • Luchtkwaliteitsonderzoek
  • Externe veiligheidsonderzoek
  • Geuronderzoek
  • QuickScan Flora en Fauna
  • Archeologisch onderzoek
  • Kabels en leidingen derden
 • Advies
  • Opdrachten/ projectmatig
  • Planologische QuickScan
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Kabels en leidingen derden
  • Bestemmingsplan
 • Ontwerp
  • Bouwkundig
  • Infra
  • Nuts en telecom
 •  

Missie

“Bijdragen aan een vitale leefomgeving waardoor de vitaliteit van de mens, biodiversiteit van het ecosysteem: betaalbaar, energiepositief en levensloopbestendig is.”

 

De wereld zit midden in een ingrijpende transitie naar een circulaire economie en multidisciplinaire samenleving waarin bestaande structuren en modellen rigoureus kantelen. De huidige processen en modellen zijn ontworpen voor conventionele maatschappelijke vraagstukken. De noodzakelijke transitie vergt een andere manier van denken, organiseren en realiseren. De nieuwe vitale leefomgeving is voorzien van de laatste stand van proces en techniek en voorbereid op een snel veranderend energielandschap. Deze omgeving waarborgt het comfort van de mens, is energieregulerend, levensloopbestendig en betaalbaar.  

Team

Erik ten Hove

“Ik geloof in een leefomgeving die verder gaat dan het faciliteren van alleen woongenot maar van een vitale leefomgeving die bijdraagt aan levenskwaliteit.”

John Nales

“Doen wat we zeggen, zeggen wat we doen”

Neem contact op
Kantoor

Dorpsstraat 102, 7468 CN

Bel ons

085 800 0220

Mail

info@lvagroep.nl